แจ้งสั่งทำของขวัญ

แจ้งรายละเอียดสินค้า และ หลักฐานการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน และ รายละเอียดสินค้า

    หมายเหตุ: หากไฟล์รวมกันทั้งหมดมีขนาดใหญ่เกิน 10 MB สามารถส่งไฟล์มีที่ e-mail : sales@giftfinshop.com โดยระบุเบอร์โทรและชื่อผู้ซื้อได้เลยค่ะ.

    LINE MESSAGE